vergoedingen

verzekerd van kwaliteit

Orthodontisten en tandartsen voor orthodontie kunnen in Nederland hun tarieven voor de behandeling niet zelf bepalen. Deze worden jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgesteld. Hier vindt u een overzicht van de tarieven voor de orthodontische behandelingen.

De materiaal- en techniekkosten worden jaarlijks bepaald door de laboratoria en de diverse leveranciers, waar we mee samenwerken. We kiezen deze laboratoria en leveranciers op basis van kwaliteit, levertijden en betrouwbaarheid. De kosten voor materiaal en techniek kunnen per patiënt verschillen, afhankelijk van de gekozen behandeling. Wij vinden transparantie belangrijk en zullen dan ook zoveel mogelijk inzicht geven in de kosten van de behandeling.

VERZEKERING

Orthodontie wordt, ook bij kinderen, vrijwel nooit vanuit de basisverzekering vergoed. Alleen als er sprake is van een ernstige ontwikkeling- of groeistoornis van de mond, het gebit of de kaak. Maar dat komt bijna niet voor. Als uw kind jonger dan 18 is, dan kunt u overwegen om een aanvullende verzekering af te sluiten. Via vergelijkmondzorg.nl kunt u verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken. Zo krijgt u een goed beeld van de verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld die voor orthodontie voor kinderen of voor orthodontie voor volwassenen.

Als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten waarbij u orthodontie vergoed krijgt, zal ons factoringbedrijf Infomedics de rekening direct bij uw verzekeraar declareren. Wel is het belangrijk om vooraf met uw verzekering te overleggen of er sprake is van maximum bedragen en percentages voor vergoedingen. Of dat er een wachtperiode wordt gehanteerd.